ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  (PROMARK GPS)

-  Promark2 με δυνατότητα Kinematic και stop & go  -

Το μοναδικό σύστημα GPS που επιτρέπει τον εντοπισμό, την καταγραφή σημείων την πλοήγηση σε αυτά, καθώς και τον υπολογισμό συντεταγμένων με ακρίβεια χιλιοστών!!!

Το Σύστημα

Μικρό, ελαφρύ, εύχρηστο και οικονομικό, το ProMark2 της Ashtech, είναι το σύστημα GPS για ΟΛΟΥΣ. Το ProMark2 είναι το πρώτο και μοναδικό σύστημα GPS που επιτρέπει στον χρήστη να διαλέξει την κατάσταση λειτουργίας του … navigation ή survey.

Εντοπισμός - Πλοήγηση (Navigation mode) 

Για εφαρμογές εντοπισμού και συλλογή θέσεων σημείων, το navigation mode παρέχει ακρίβεια 3-5m σε πραγματικό χρόνο. Η ακρίβεια αυτή επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης διορθώσεων για το σήμα του GPS, που εκπέμπονται από δορυφόρους (WAAS για Αμερική, EGNOS για την Ευρώπη). 

Τριγωνισμοί - Φωτοσταθερά - Πολυγωνομετρία - αποτυπώσεις (Survey mode) 

Το ProMark2 σε συνδυασμό με την γεωδαιτική κεραία ProAntenna και το λογισμικό επίλυσης Ashtech Solutions μετατρέπεται σε ένα πολύ εύχρηστο, ευέλικτο και πρακτικό γεωδαιτικό σύστημα μίας συχνότητας (GPS L1) που επιτυγχάνει ακρίβειες:

Static Survey Performance

- 0.005m + 1ppm οριζοντιογραφικά

- 0.01m + 2ppm υψομετρικά 

 

 

Kinematic Survey Performance

- 0.012m + 2.5ppm οριζοντιογραφικά

- 0.015m + 2.5ppm υψομετρικά 

- Για βάσεις έως και 20 Κm

 

Τροφοδοτείται από 2 αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑ οι οποίες διαρκούν για 8 ώρες λειτουργίας! Εναλλακτικά, υπάρχει και δυνατότητα εξωτερικής τροφοδοσίας.

Η εσωτερική του μνήμη (8Mb) διαρκεί για 72 ώρες καταγραφής δορυφορικών δεδομένων!

Το λογισμικό Ashtech Solutions είναι ένα πλήρες πακέτο επίλυσης δορυφορικών δεδομένων που επιτρέπει την επίλυση των βάσεων, τη συνόρθωση των διανυσματικών δικτύων με ΜΕΤ, την υποστήριξη διάφορων συστημάτων συντεταγμένων (πχ ΕΓΣΑ’87) και την εξαγωγή reports.

επιστροφή σε:  εξοπλισμό / κεντρική σελίδα