ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

 

Έτος Ανάθεσης   Φορέας Ανάθεσης   Αντικείμενο Μελέτης
1998   Δ.Ε.Κ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    Οριστικές Επιμετρήσεις και Μητρώο Έργου, Τμήματος Εγνατίας Οδού 1.1.5  Χ.Θ. 19+320 - 25+540
2000   K.I. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   Οριστικές Επιμετρήσεις και Μητρώο Έργου, Τμήματος Εγνατίας Οδού 1.1.6 Χ.Θ. 25+500 - 35+500

2000

 

K/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

Οριστικές Επιμετρήσεις και Μητρώου Έργου 1ου και 2ου τμήματος κατασκευής του έργου της ΠΑΘΕ

 

2003

 

  Κ/Ξ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΓΕΤΕΜ ΑΕ-ΕΛΤΕΡ ΑΕ   Κατασκευή Εγνατίας Οδού, Εξωτερική Περιφερειακή Οδός Κ1-Κ4 Θεσσαλονίκης
2003   Κ/Ξ ΕΤΕΘ Α.Ε.-J&P ΑΒΑΞ- ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.   Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και Νέος Ιππόδρομος Αθηνών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής 

Δείτε σχέδια από Μητρώο Έργου:

επιστροφή σε:  μελέτες / κεντρική σελίδα