ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Έτος Ανάθεσης   ΦΟΡΕΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1996   ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   Εργασίες Συμπλήρωσης Δηλώσεων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ έτους 1996
1997   ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ   Εργασίες Συμπλήρωσης Δηλώσεων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ έτους 1997
1999   ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ   Εργασίες Συμπλήρωσης Δηλώσεων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ έτους 1999

επιστροφή σε:  μελέτες / κεντρική σελίδα